Wydawca: Kościół Nowego Przymierza w Lublinie
www.knp.lublin.pl
Redaktor naczelny: Paweł Chojecki
Zespół redakcyjny: Anna Kopeć, Anna Fałek, Marzena Chojecka, Michał Fałek, Paweł Machała, Piotr Setkowicz
Adres redakcji: ul. Czeremchowa 12/19
20-807 Lublin
Telefon redakcji: 502 211 360
Internet: www.podprad.org
knp@knp.lublin.pl
Numer konta: Bank PKO BP o/1 Krosno
81 1020 2964 0000 6502 0045 8331


Wydawca: Kościół Nowego Przymierza w Lublinie