Cena prenumerata: Elektroniczna (pdf) - roczna 20 zł
Papierowa - roczna 40 zł (cena obejmuje również przesyłkę)
Przyjmujemy zgłoszenia listowne lub za pomocą e-poczty, realizowane po dokonaniu wpłaty na konto.
Numery archiwalne: Wszystkie, dotychczas wydane numery można zamawiać w ten sam sposób, jak prenumeratę.
Opłata: Liczba egzemplarzy przemnożona przez 2 zł plus - koszt przesyłki.
Numer kontaBank PKO BP o/1 Krosno
81 1020 2964 0000 6502 0045 8331