SĘDZIOWIE MYŚLI - Z DZIEJÓW INKWIZYCJI cz.14

ŚMIERĆ LEGATA
W roku 1202 Innocenty III wysłał do Langwedocji dwóch swoich legatów, Piotra de Castelnau i Ralfa z Fontfroide, którego później zastąpił Arnold Amaury. Zlecił im zadanie niewykonalne - oczyszczenie tej ziemi z heretyckiej nieprawości wszystkimi dostępnymi środkami. Widząc, że kampania kaznodziejska nie przynosi rezultatów, podobnie jak próby zdyscyplinowania kleru i skłonienia go do przyzwoitego zachowania, legaci coraz bardziej naciskali na najmożniejszego pana tych ziem, hrabiego Tuluzy Rajmunda VI, by usunął z nich katarów siłą. Ten jednak nie miał na to ani sił, ani ochoty i wykręcał się jak mógł od tego zadania.

Teoretycznie już od dawna było wiadomo, że każdy pobożny katolik powinien zwalczać heretyków. Wiadomo też było, że w praktyce niemożliwe jest skłonienie rycerzy langwedockich do wystąpienia przeciwko ich krajanom wyznającym inną wiarę. Innocenty III nie używał jednak słowa "niemożliwe". Podobną postawę mieli jego legaci. Zdołali wymóc na Rajmundzie obietnicę, że usunie katarów ze swoich ziem. Kiedy nie chciał jej spełnić, został wyklęty za sprzyjanie heretykom. W styczniu 1208 roku doszło do spotkania Piotra Castelnau z hrabią Tuluzy, które zakończyło się gwałtowną kłótnią. Wkrótce po tym spotkaniu legat został zamordowany przez rycerza należącego do świty Rajmunda. Papież umiejętnie wykorzystał powszechne oburzenie, jakie wywołała śmierć kapłana. Obciążył hrabiego Tuluzy i katarów odpowiedzialnością za tę zbrodnię. Wyklął Rajmunda VI jeszcze raz, zwolnił poddanych z obowiązku posłuszeństwa i obiecał jego ziemie temu, kto zajmie je pierwszy. Wreszcie ogłosił wyprawę krzyżową przeciwko niemu i katarom.

Rajmund mógł nienawidzić papieskich legatów i podżegać do morderstwa, choć powinien rozumieć, że popełnia ogromny błąd. Natomiast związek katarów z tą śmiercią wydaje się dość wątpliwy. Hrabia Tuluzy nie był wyznawcą tej religii. Skłaniał się raz ku niej, raz ku katolicyzmowi w zależności od tego, gdzie widział dla siebie większe korzyści. Poza tym, choć katarom wiele można było zarzucić, zdecydowanie potępiali oni wszelki rozlew krwi. Takie szczegóły nie mają jednak znaczenia, gdy ktoś chce rozpocząć wojnę.

Papież wyraźnie jej chciał. Chcąc zlikwidować herezję, musiał nauczyć moresu krnąbrnych langwedockich rycerzy i skorumpowanych duchownych. Trzeba było też zmienić panujące w Langwedocji nastawienie do innowierców. Wyraził je pewien rycerz, który zapytany przez biskupa Tuluzy, co myśli o katarach, miał powiedzieć: "Wychowaliśmy się wraz z nimi, mamy wśród nich krewnych i widzimy, że żyją uczciwie". Wszyscy musieli zrozumieć, że nie wolno tak mówić, a nawet myśleć. Tylko wojna dawała możliwość osiągnięcia tych celów.

Dokumenty, które wydawał, i podejmowane przez niego działania dyplomatyczne wyraźnie wskazują na to, że przygotowywał ją od lat. Także postępowanie Piotra de Castelnau i Arnolda Amaury wobec hrabiego Tuluzy wynikało z jego inspiracji i wyraźnie prowadziło do tego celu. Rajmund VI mógł ulec im, sam poprowadzić "wojnę Bożą" przeciwko katarom lub sprzeciwić się i w ten sposób dostarczyć pretekstu do ogłoszenia jej przeciwko katarom oraz sobie. Z punktu widzenia Innocentego III drugi wariant był dużo lepszy. Choćby dlatego, że dawał możliwość zgromadzenia znacznie większych sił od tych, którymi dysponował hrabia Tuluzy. Śmierć Piotra de Castelnau była dla papieża tak korzystna, że trudno mi powstrzymać się od przypuszczenia, że w głębi serca życzył jej sobie, a może nawet się o nią starał. W swoim liście z marca 1208 roku uznał ją za "konieczną ofiarę, którą należy ponieść, by wytrzebić złe i robaczywe pokolenie heretyków".1

Dość powszechny jest pogląd, że ta krucjata "?nie udała się Innocentemu III, bo z religijnej stawała się coraz bardziej polityczna. Prowadzona z ogromnym okrucieństwem walka o wiarę zamieniła się z czasem w walkę o wpływy, o zamki, o ziemię".2 Czy rzeczywiście papieżowi się "nie udało"? Przecież musiał wiedzieć, co działo się podczas wypraw krzyżowych przeciwko muzułmanom. Czy mógł się spodziewać, że w Langwedocji będzie inaczej? Był człowiekiem twardo stąpającym po ziemi, znakomitym prawnikiem. Sam obiecał te zamki i ziemię, bo wiedział, że jeśli nie zainteresuje krzyżowców materialnie, może ich być "trochę" mniej. Powinien też zdawać sobie sprawę, jacy ludzie będą tę wojnę prowadzić i jak ona będzie wyglądać.

Rajmund VI zrozumiał, że nic już nie powstrzyma wkroczenia do Langwedocji kilkudziesięciu tysięcy krzyżowców. Wiedział, że nie jest w stanie ich pokonać własnymi siłami. Nie udało mu się też zawrzeć sojuszu z innym langwedockim możnowładcą, Rajmundem Rogerem Trencevelem. W tej sytuacji postanowił pokutować. Pozwolił się publicznie wychłostać w świątyni w Saint-Gilles, po czym przyłączył się do krucjaty, która skierowała się na ziemie zajmowane przez ród Trencevelów.

Początek krucjaty w Langwedocji to podręcznikowy przykład, że pretekst do rozpoczęcia wojny, a jej rzeczywiste powody to zupełnie różne sprawy. Wyprawę ogłoszono, by ukarać odpowiedzialnego za zamordowanie papieskiego legata Rajmunda VI, ale kiedy się ukorzył, nie odwołano jej. Nagle jej celem stali się ludzie, którzy nie mieli z tym zabójstwem zupełnie nic wspólnego. Nie przeszkadzało to jednak specjalnie krzyżowcom.

Papież zmienił przeciwnika bez żadnych skrupułów. Głównym jego celem było przecież usunięcie z Langwedocji katarów. Żaden z langwedockich wielmożów nie chciał się z nimi rozprawić, więc byli - z jego punktu widzenia - tak samo winni. Poza tym bardzo ważnym osiągnięciem okazało się podzielenie ich. Zawsze warto podzielić przeciwników; znacznie łatwiej jest rozprawiać się z nimi po kolei.

BEZIERS - LEKCJA POKAZOWA
W czerwcu 1209 roku licząca 15 do 20 tysięcy ludzi armia krzyżowców pod dowództwem Arnolda Amury przekroczyła Rodan i skierowała się pod jedno z większych miast należących do Trencevelów - Beziers. Krzyżowcy przedstawili władzom miasta listę 222 heretyków sporządzoną przez miejscowego biskupa - Reginalda z Montpellier i zażądali wydania ich. Warto zastanowić się nad tym, co stało się później. Obrońcy inkwizycji często twierdzą, że jej istnienie było w gruncie rzeczy dla heretyków korzystne, bo gdyby nie urządzano im procesów, zostaliby zlinczowani przez katolickich sąsiadów, że wkroczenie inkwizycji często chroniło ludność przed nękającymi ją bandami heretyków, że tolerowanie istnienia katarów zagrażało europejskiej cywilizacji. Historia Beziers stawia te twierdzenia pod dużym znakiem zapytania.

Mieszkańcy tego miasta, w zdecydowanej większości katolicy, najwyraźniej nie pałali nienawiścią do heretyków. Dowodem jest fakt, że odmówili wydania ich. Podobno ludzie w średniowieczu nie wiedzieli, co to tolerancja. Okazuje się, że niekoniecznie.

Według relacji opata Amaury'ego miasto liczyło 20 tysięcy mieszkańców. Współcześni historycy uważają tę liczbę za zawyżoną. Z pewnością jednak mieszkający tam katolicy mogli skończyć z kilkuset heretykami, gdyby ci chcieli ich niepokoić. Nie zrobili tego sami i nie chcieli, aby ktoś ich w tym wyręczał. Najwidoczniej jednak nie czuli się przez nich zagrożeni. Napisano wiele o aspołecznym charakterze religii katarów i trudno się z tym nie zgodzić. Warto jednak zauważyć, że katarzy nikomu nie narzucali swoich nauk i reguł postępowania. Szkodził sobie tylko ten, kto sam tego chciał. Langwedocja i Lombardia, gdzie było ich najwięcej, były też najbardziej rozwiniętymi obszarami ówczesnej Europy. Może to zagrożenie dla cywilizacji nie było tak wielkie?

Zapewne mieszkańcom Beziers nie mieściło się w głowach, że można karać ludzi tylko za to, że inaczej wierzą i nie spodziewali się tego, co spotkało ich 22 lipca 1209 roku, gdy krzyżowcy zdobyli miasto. Prawdopodobnie nikt, kto znajdował się w obrębie jego murów, nie przeżył tej rzezi. Według relacji Wilhelma z Tudeli krzyżowcy "zabili wszystkich, którzy umknęli do kościoła [katedry Saint-Nazaire]; nie uratował ich ni krzyż, ni ołtarz, ni krucyfiks. Oszalali nędznicy uśmiercili nawet duchownych i niewiasty, i dzieci. Wątpię, by choć jeden człowiek uszedł z życiem." Autor tych słów był fanatycznym katolikiem, nienawidził katarów, walczył przeciwko nim w krucjacie, ale nawet on był wyraźnie przerażony tą masakrą. O pomordowanych napisał: "Bóg, jeśli taka Jego wola, przyjmie ich dusze w raju." Raport Arnolda Amaury złożony Innocentemu III potwierdza jego słowa. "Miasto Beziers zostało zdobyte, a ponieważ nasi nie zważali na rangę ani na płeć, ani na wiek, prawie dwadzieścia tysięcy osób poległo pod mieczami. Po dokonaniu tak olbrzymiej rzezi miasto zostało ograbione i spalone: w ten sposób dosięgła je kara boska."

Opat Arnold najwidoczniej nie przeżywał takich rozterek jak Wilhelm z Tudeli. Lepiej znał postanowienia soborowe. Wiedział, że zgodnie z dekretem soboru laterańskiego III z 1179 roku nie tylko heretycy, lecz także "i ich obrońcy, i ci, którzy ich przyjmują, są obłożeni klątwą". Mieszkańcy miasta stanęli w obronie heretyków, zatem sami byli winni. On nie miał sobie nic do zarzucenia. Historycy spierają się, czy rzeczywiście powiedział: "Zabijajcie wszystkich, Bóg rozpozna swoich". Faktem jest, że krzyżowcy zachowali się tak, jakby te słowa padły. Ta poglądowa lekcja poskutkowała. Zaraz po zagładzie Beziers przybyła do krzyżowców delegacja z Narbonne. Posłowie obiecali, że miasto wyda wszystkich katarów i Żydów.3

Mieszkańcy Langwedocji zmieniali swoje myślenie. Oblężony w Carcassonne Rajmund Roger Trencevel poddał się po krótkim oblężeniu. Miasto ograbiono. Jego mieszkańcy - jak napisał jeden z krzyżowców - "wyszli z miasta nadzy, dźwigając na swych barkach tylko własne grzechy", ale zachowali życie. Rajmund Roger Trencevel zmarł wkrótce w niewoli. Terror jest zawsze bardzo skutecznym sposobem na złamanie woli oporu przeciwnika. Opat Arnold Amaury doskonale to rozumiał. (cdn.)

Przypisy:
  1. Malcolm Barber, "Katarzy", Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2005, str. 108.
  2. Mieczysław Żywczyński, "Papiestwo i papieże w średniowieczu", TAiWP UNIVERSITAS, Kraków, str.53.
  3. Michael Baigent, Richard Leigh, op. cit., str.19. Michael Baigent, Richard Leigh , "Inkwizycja" Wydawnictwo Amber 2002 str.17.


autor: Piotr Setkowicz
piotrekset@poczta.onet.pl
dodano: 2006-11-30/ czytano: 4100Chciaz jestem KATOLIKIEM - wywodzacym sie z protestanskiej rodziny i chociaz KOSCIOL MOJ KATOLICKI ,
- KOCHAM JAK WLASNE ZYCIE ,
bo jest wart tego-
...wszystke inne sa to tylko nieudane zwykle podroby i smieci w najleprzym tego slowa znaczeniu,

jednak przyznac musze,ze
Papiez J.P.II
nie mial prawa przepraszac za sw.inkwizycje!

NAJPIERW TRZEBA SIE POINFORMOWAC -
jak ma sie"takich"a nie innych doradcow...

SKRZYWDZIL TYM NASZ KOSCIOL
I NAS WSZYSTKICH ROWNIEZ-PRZY OKAZJI!

Tak samo nie mial tego PRAWA,
ANI MORALNEGO,ANI PRAWNEGO ANI ZYDNEGO INNEGO
Prezydent Polski Bronislaw Komorowski(prawdziwe nazwisko zydowskie-Rotenschwanz)w jedwabnem,
[co wszystkich prawych ludzi na swiecie nie tylko napawa oburzeniem,ale i WSTRETEM!]
W 10.06.2011r.w Jedwabnem na oczach wszystich Polakow
zlamal przysiege-dana Narodowi Polskiemu-
zupelnie tak,jakby to balo normalne i dozwolone w Polsce...?
Emitowaly to wtedy wszystkie srodki masowego przekazu-na calym swiecie,jego sluzalcze stwierdenie-za ktore kiedys odpowie przed Bogiem
ze:
"POLSKI NAROD MUSI SIE PRZYZWYCZAIC DO MYSLI,ZE BYL ROWNIEZ SPRAWCA II-WOJNY SWIATOWEJ"

Gdybym miala ta przyjemnosc spotkac go kiedys na miescie-
tak zupelnie przypadkowo - to chyba tylko po to,zeby za to slowa: DAC MU W TWARZ ! ! ! WIELE RAZY !
-Za klamstwo,i nieumozliwienie Polakom-sprostowanie tego...pod byle(prymitywnym)pretekstem

-falszowanie Histori,
od samej wojny niemal wszystko jest KLAMSTWEM.

-ROBIENIE Z POLAKOW MORDERCOW,tylko po to,zeby zwrocic uwage swiata-na Polakow-tych,ktorzy NAJWIECEJ UCIERPIRLI I NAJLEPIEJ SIE SPRAWDZILI...
TYLKO PO TO,ZEBY UKRYC WLASNE ZBRODNIE!
Podli ludzie,zeby nadrobic swoj wlasny ubytek wartosci i sie wybielic,niepotrafia inaczej jak tylko ponizaniem innych,zeby sie wywyzszyc...
O ILE GORSZE I PODLE TO JEST GDY CHODZI O ZBRODNIE?

-za ponizanie Polski i Polakow,tylko dlatego,ze "takiemu"ZAUFALI
- ZA TO,ZE ICH ZWYCZAJNIE -OSZUKAL-

Musial by otrzymac wiele takich policzkow-bo lista jest niemilosiernie dluga...
NA KONCU ,
otrzymalby za to,co podczas wojny ZYDZI UCZYNILI
NIE TYLKO POLAKOM,ale SAMYM ZYDOM.

D O S C
T Y C H
K L A M S T W !
NA MILOSC BOSKA !

Zacznijcie wreszcie sami mowic PRAWDE!
Poszukajcie sobie lepsze wzorce do nasladowania.
margreth 2016-05-12 18:37 (14)


Chciaz jestem KATOLIKIEM - wywodzacym sie z protestanskiej rodziny i chociaz KOSCIOL MOJ KATOLICKI ,
- KOCHAM JAK WLASNE ZYCIE ,
bo jest wart tego-
...wszystke inne sa to tylko nieudane zwykle podroby i smieci w najleprzym tego slowa znaczeniu,

jednak przyznac musze,ze
Papiez J.P.II
nie mial prawa przepraszac za sw.inkwizycje!

NAJPIERW TRZEBA SIE POINFORMOWAC -
jak ma sie"takich"a nie innych doradcow...

SKRZYWDZIL TYM NASZ KOSCIOL
I NAS WSZYSTKICH ROWNIEZ-PRZY OKAZJI!

Tak samo nie mial tego PRAWA,
ANI MORALNEGO,ANI PRAWNEGO ANI ZYDNEGO INNEGO
Prezydent Polski Bronislaw Komorowski(prawdziwe nazwisko zydowskie-Rotenschwanz)w jedwabnem,
[co wszystkich prawych ludzi na swiecie nie tylko napawa oburzeniem,ale i WSTRETEM!]
W 10.06.2011r.w Jedwabnem na oczach wszystich Polakow
zlamal przysiege-dana Narodowi Polskiemu-
zupelnie tak,jakby to balo normalne i dozwolone w Polsce...?
Emitowaly to wtedy wszystkie srodki masowego przekazu-na calym swiecie,jego sluzalcze stwierdenie-za ktore kiedys odpowie przed Bogiem
ze:
"POLSKI NAROD MUSI SIE PRZYZWYCZAIC DO MYSLI,ZE BYL ROWNIEZ SPRAWCA II-WOJNY SWIATOWEJ"

Gdybym miala ta przyjemnosc spotkac go kiedys na miescie-
tak zupelnie przypadkowo - to chyba tylko po to,zeby za to slowa: DAC MU W TWARZ ! ! ! WIELE RAZY !
-Za klamstwo,i nieumozliwienie Polakom-sprostowanie tego...pod byle(prymitywnym)pretekstem

-falszowanie Histori,
od samej wojny niemal wszystko jest KLAMSTWEM.

-ROBIENIE Z POLAKOW MORDERCOW,tylko po to,zeby zwrocic uwage swiata-na Polakow-tych,ktorzy NAJWIECEJ UCIERPIRLI I NAJLEPIEJ SIE SPRAWDZILI...
TYLKO PO TO,ZEBY UKRYC WLASNE ZBRODNIE!
Podli ludzie,zeby nadrobic swoj wlasny ubytek wartosci i sie wybielic,niepotrafia inaczej jak tylko ponizaniem innych,zeby sie wywyzszyc...
O ILE GORSZE I PODLE TO JEST GDY CHODZI O ZBRODNIE?

-za ponizanie Polski i Polakow,tylko dlatego,ze "takiemu"ZAUFALI
- ZA TO,ZE ICH ZWYCZAJNIE -OSZUKAL-

Musial by otrzymac wiele takich policzkow-bo lista jest niemilosiernie dluga...
NA KONCU ,
otrzymalby za to,co podczas wojny ZYDZI UCZYNILI
NIE TYLKO POLAKOM,ale SAMYM ZYDOM.

D O S C
T Y C H
K L A M S T W !
NA MILOSC BOSKA !

Zacznijcie wreszcie sami mowic PRAWDE!
Poszukajcie sobie lepsze wzorce do nasladowania.
margreth 2016-05-12 18:37 (13)


Chciaz jestem KATOLIKIEM - wywodzacym sie z protestanskiej rodziny i chociaz KOSCIOL MOJ KATOLICKI ,
- KOCHAM JAK WLASNE ZYCIE ,
bo jest wart tego-
...wszystke inne sa to tylko nieudane zwykle podroby i smieci w najleprzym tego slowa znaczeniu,

jednak przyznac musze,ze
Papiez J.P.II
nie mial prawa przepraszac za sw.inkwizycje!

NAJPIERW TRZEBA SIE POINFORMOWAC -
jak ma sie"takich"a nie innych doradcow...

SKRZYWDZIL TYM NASZ KOSCIOL
I NAS WSZYSTKICH ROWNIEZ-PRZY OKAZJI!

Tak samo nie mial tego PRAWA,
ANI MORALNEGO,ANI PRAWNEGO ANI ZYDNEGO INNEGO
Prezydent Polski Bronislaw Komorowski(prawdziwe nazwisko zydowskie-Rotenschwanz)w jedwabnem,
[co wszystkich prawych ludzi na swiecie nie tylko napawa oburzeniem,ale i WSTRETEM!]
W 10.06.2011r.w Jedwabnem na oczach wszystich Polakow
zlamal przysiege-dana Narodowi Polskiemu-
zupelnie tak,jakby to balo normalne i dozwolone w Polsce...?
Emitowaly to wtedy wszystkie srodki masowego przekazu-na calym swiecie,jego sluzalcze stwierdenie-za ktore kiedys odpowie przed Bogiem
ze:
"POLSKI NAROD MUSI SIE PRZYZWYCZAIC DO MYSLI,ZE BYL ROWNIEZ SPRAWCA II-WOJNY SWIATOWEJ"

Gdybym miala ta przyjemnosc spotkac go kiedys na miescie-
tak zupelnie przypadkowo - to chyba tylko po to,zeby za to slowa: DAC MU W TWARZ ! ! ! WIELE RAZY !
-Za klamstwo,i nieumozliwienie Polakom-sprostowanie tego...pod byle(prymitywnym)pretekstem

-falszowanie Histori,
od samej wojny niemal wszystko jest KLAMSTWEM.

-ROBIENIE Z POLAKOW MORDERCOW,tylko po to,zeby zwrocic uwage swiata-na Polakow-tych,ktorzy NAJWIECEJ UCIERPIRLI I NAJLEPIEJ SIE SPRAWDZILI...
TYLKO PO TO,ZEBY UKRYC WLASNE ZBRODNIE!
Podli ludzie,zeby nadrobic swoj wlasny ubytek wartosci i sie wybielic,niepotrafia inaczej jak tylko ponizaniem innych,zeby sie wywyzszyc...
O ILE GORSZE I PODLE TO JEST GDY CHODZI O ZBRODNIE?

-za ponizanie Polski i Polakow,tylko dlatego,ze "takiemu"ZAUFALI
- ZA TO,ZE ICH ZWYCZAJNIE -OSZUKAL-

Musial by otrzymac wiele takich policzkow-bo lista jest niemilosiernie dluga...
NA KONCU ,
otrzymalby za to,co podczas wojny ZYDZI UCZYNILI
NIE TYLKO POLAKOM,ale SAMYM ZYDOM.

D O S C
T Y C H
K L A M S T W !
NA MILOSC BOSKA !

Zacznijcie wreszcie sami mowic PRAWDE!
Poszukajcie sobie lepsze wzorce do nasladowania.
margreth 2016-05-12 18:37 (12)


Chciaz jestem KATOLIKIEM - wywodzacym sie z protestanskiej rodziny i chociaz KOSCIOL MOJ KATOLICKI ,
- KOCHAM JAK WLASNE ZYCIE ,
bo jest wart tego-
...wszystke inne sa to tylko nieudane zwykle podroby i smieci w najleprzym tego slowa znaczeniu,

jednak przyznac musze,ze
Papiez J.P.II
nie mial prawa przepraszac za sw.inkwizycje!

NAJPIERW TRZEBA SIE POINFORMOWAC -
jak ma sie"takich"a nie innych doradcow...

SKRZYWDZIL TYM NASZ KOSCIOL
I NAS WSZYSTKICH ROWNIEZ-PRZY OKAZJI!

Tak samo nie mial tego PRAWA,
ANI MORALNEGO,ANI PRAWNEGO ANI ZYDNEGO INNEGO
Prezydent Polski Bronislaw Komorowski(prawdziwe nazwisko zydowskie-Rotenschwanz)w jedwabnem,
[co wszystkich prawych ludzi na swiecie nie tylko napawa oburzeniem,ale i WSTRETEM!]
W 10.06.2011r.w Jedwabnem na oczach wszystich Polakow
zlamal przysiege-dana Narodowi Polskiemu-
zupelnie tak,jakby to balo normalne i dozwolone w Polsce...?
Emitowaly to wtedy wszystkie srodki masowego przekazu-na calym swiecie,jego sluzalcze stwierdenie-za ktore kiedys odpowie przed Bogiem
ze:
"POLSKI NAROD MUSI SIE PRZYZWYCZAIC DO MYSLI,ZE BYL ROWNIEZ SPRAWCA II-WOJNY SWIATOWEJ"

Gdybym miala ta przyjemnosc spotkac go kiedys na miescie-
tak zupelnie przypadkowo - to chyba tylko po to,zeby za to slowa: DAC MU W TWARZ ! ! ! WIELE RAZY !
-Za klamstwo,i nieumozliwienie Polakom-sprostowanie tego...pod byle(prymitywnym)pretekstem

-falszowanie Histori,
od samej wojny niemal wszystko jest KLAMSTWEM.

-ROBIENIE Z POLAKOW MORDERCOW,tylko po to,zeby zwrocic uwage swiata-na Polakow-tych,ktorzy NAJWIECEJ UCIERPIRLI I NAJLEPIEJ SIE SPRAWDZILI...
TYLKO PO TO,ZEBY UKRYC WLASNE ZBRODNIE!
Podli ludzie,zeby nadrobic swoj wlasny ubytek wartosci i sie wybielic,niepotrafia inaczej jak tylko ponizaniem innych,zeby sie wywyzszyc...
O ILE GORSZE I PODLE TO JEST GDY CHODZI O ZBRODNIE?

-za ponizanie Polski i Polakow,tylko dlatego,ze "takiemu"ZAUFALI
- ZA TO,ZE ICH ZWYCZAJNIE -OSZUKAL-

Musial by otrzymac wiele takich policzkow-bo lista jest niemilosiernie dluga...
NA KONCU ,
otrzymalby za to,co podczas wojny ZYDZI UCZYNILI
NIE TYLKO POLAKOM,ale SAMYM ZYDOM.

D O S C
T Y C H
K L A M S T W !
NA MILOSC BOSKA !

Zacznijcie wreszcie sami mowic PRAWDE!
Poszukajcie sobie lepsze wzorce do nasladowania.
margreth 2016-05-12 18:37 (11)


Chciaz jestem KATOLIKIEM - wywodzacym sie z protestanskiej rodziny i chociaz KOSCIOL MOJ KATOLICKI ,
- KOCHAM JAK WLASNE ZYCIE ,
bo jest wart tego-
...wszystke inne sa to tylko nieudane zwykle podroby i smieci w najleprzym tego slowa znaczeniu,

jednak przyznac musze,ze
Papiez J.P.II
nie mial prawa przepraszac za sw.inkwizycje!

NAJPIERW TRZEBA SIE POINFORMOWAC -
jak ma sie"takich"a nie innych doradcow...

SKRZYWDZIL TYM NASZ KOSCIOL
I NAS WSZYSTKICH ROWNIEZ-PRZY OKAZJI!

Tak samo nie mial tego PRAWA,
ANI MORALNEGO,ANI PRAWNEGO ANI ZYDNEGO INNEGO
Prezydent Polski Bronislaw Komorowski(prawdziwe nazwisko zydowskie-Rotenschwanz)w jedwabnem,
[co wszystkich prawych ludzi na swiecie nie tylko napawa oburzeniem,ale i WSTRETEM!]
W 10.06.2011r.w Jedwabnem na oczach wszystich Polakow
zlamal przysiege-dana Narodowi Polskiemu-
zupelnie tak,jakby to balo normalne i dozwolone w Polsce...?
Emitowaly to wtedy wszystkie srodki masowego przekazu-na calym swiecie,jego sluzalcze stwierdenie-za ktore kiedys odpowie przed Bogiem
ze:
"POLSKI NAROD MUSI SIE PRZYZWYCZAIC DO MYSLI,ZE BYL ROWNIEZ SPRAWCA II-WOJNY SWIATOWEJ"

Gdybym miala ta przyjemnosc spotkac go kiedys na miescie-
tak zupelnie przypadkowo - to chyba tylko po to,zeby za to slowa: DAC MU W TWARZ ! ! ! WIELE RAZY !
-Za klamstwo,i nieumozliwienie Polakom-sprostowanie tego...pod byle(prymitywnym)pretekstem

-falszowanie Histori,
od samej wojny niemal wszystko jest KLAMSTWEM.

-ROBIENIE Z POLAKOW MORDERCOW,tylko po to,zeby zwrocic uwage swiata-na Polakow-tych,ktorzy NAJWIECEJ UCIERPIRLI I NAJLEPIEJ SIE SPRAWDZILI...
TYLKO PO TO,ZEBY UKRYC WLASNE ZBRODNIE!
Podli ludzie,zeby nadrobic swoj wlasny ubytek wartosci i sie wybielic,niepotrafia inaczej jak tylko ponizaniem innych,zeby sie wywyzszyc...
O ILE GORSZE I PODLE TO JEST GDY CHODZI O ZBRODNIE?

-za ponizanie Polski i Polakow,tylko dlatego,ze "takiemu"ZAUFALI
- ZA TO,ZE ICH ZWYCZAJNIE -OSZUKAL-

Musial by otrzymac wiele takich policzkow-bo lista jest niemilosiernie dluga...
NA KONCU ,
otrzymalby za to,co podczas wojny ZYDZI UCZYNILI
NIE TYLKO POLAKOM,ale SAMYM ZYDOM.

D O S C
T Y C H
K L A M S T W !
NA MILOSC BOSKA !

Zacznijcie wreszcie sami mowic PRAWDE!
Poszukajcie sobie lepsze wzorce do nasladowania.
margreth 2016-05-12 18:37 (10)


Chciaz jestem KATOLIKIEM - wywodzacym sie z protestanskiej rodziny i chociaz KOSCIOL MOJ KATOLICKI ,
- KOCHAM JAK WLASNE ZYCIE ,
bo jest wart tego-
...wszystke inne sa to tylko nieudane zwykle podroby i smieci w najleprzym tego slowa znaczeniu,

jednak przyznac musze,ze
Papiez J.P.II
nie mial prawa przepraszac za sw.inkwizycje!

NAJPIERW TRZEBA SIE POINFORMOWAC -
jak ma sie"takich"a nie innych doradcow...

SKRZYWDZIL TYM NASZ KOSCIOL
I NAS WSZYSTKICH ROWNIEZ-PRZY OKAZJI!

Tak samo nie mial tego PRAWA,
ANI MORALNEGO,ANI PRAWNEGO ANI ZYDNEGO INNEGO
Prezydent Polski Bronislaw Komorowski(prawdziwe nazwisko zydowskie-Rotenschwanz)w jedwabnem,
[co wszystkich prawych ludzi na swiecie nie tylko napawa oburzeniem,ale i WSTRETEM!]
W 10.06.2011r.w Jedwabnem na oczach wszystich Polakow
zlamal przysiege-dana Narodowi Polskiemu-
zupelnie tak,jakby to balo normalne i dozwolone w Polsce...?
Emitowaly to wtedy wszystkie srodki masowego przekazu-na calym swiecie,jego sluzalcze stwierdenie-za ktore kiedys odpowie przed Bogiem
ze:
"POLSKI NAROD MUSI SIE PRZYZWYCZAIC DO MYSLI,ZE BYL ROWNIEZ SPRAWCA II-WOJNY SWIATOWEJ"

Gdybym miala ta przyjemnosc spotkac go kiedys na miescie-
tak zupelnie przypadkowo - to chyba tylko po to,zeby za to slowa: DAC MU W TWARZ ! ! ! WIELE RAZY !
-Za klamstwo,i nieumozliwienie Polakom-sprostowanie tego...pod byle(prymitywnym)pretekstem

-falszowanie Histori,
od samej wojny niemal wszystko jest KLAMSTWEM.

-ROBIENIE Z POLAKOW MORDERCOW,tylko po to,zeby zwrocic uwage swiata-na Polakow-tych,ktorzy NAJWIECEJ UCIERPIRLI I NAJLEPIEJ SIE SPRAWDZILI...
TYLKO PO TO,ZEBY UKRYC WLASNE ZBRODNIE!
Podli ludzie,zeby nadrobic swoj wlasny ubytek wartosci i sie wybielic,niepotrafia inaczej jak tylko ponizaniem innych,zeby sie wywyzszyc...
O ILE GORSZE I PODLE TO JEST GDY CHODZI O ZBRODNIE?

-za ponizanie Polski i Polakow,tylko dlatego,ze "takiemu"ZAUFALI
- ZA TO,ZE ICH ZWYCZAJNIE -OSZUKAL-

Musial by otrzymac wiele takich policzkow-bo lista jest niemilosiernie dluga...
NA KONCU ,
otrzymalby za to,co podczas wojny ZYDZI UCZYNILI
NIE TYLKO POLAKOM,ale SAMYM ZYDOM.

D O S C
T Y C H
K L A M S T W !
NA MILOSC BOSKA !

Zacznijcie wreszcie sami mowic PRAWDE!
Poszukajcie sobie lepsze wzorce do nasladowania.
margreth 2016-05-12 18:37 (9)


Chciaz jestem KATOLIKIEM - wywodzacym sie z protestanskiej rodziny i chociaz KOSCIOL MOJ KATOLICKI ,
- KOCHAM JAK WLASNE ZYCIE ,
bo jest wart tego-
...wszystke inne sa to tylko nieudane zwykle podroby i smieci w najleprzym tego slowa znaczeniu,

jednak przyznac musze,ze
Papiez J.P.II
nie mial prawa przepraszac za sw.inkwizycje!

NAJPIERW TRZEBA SIE POINFORMOWAC -
jak ma sie"takich"a nie innych doradcow...

SKRZYWDZIL TYM NASZ KOSCIOL
I NAS WSZYSTKICH ROWNIEZ-PRZY OKAZJI!

Tak samo nie mial tego PRAWA,
ANI MORALNEGO,ANI PRAWNEGO ANI ZYDNEGO INNEGO
Prezydent Polski Bronislaw Komorowski(prawdziwe nazwisko zydowskie-Rotenschwanz)w jedwabnem,
[co wszystkich prawych ludzi na swiecie nie tylko napawa oburzeniem,ale i WSTRETEM!]
W 10.06.2011r.w Jedwabnem na oczach wszystich Polakow
zlamal przysiege-dana Narodowi Polskiemu-
zupelnie tak,jakby to balo normalne i dozwolone w Polsce...?
Emitowaly to wtedy wszystkie srodki masowego przekazu-na calym swiecie,jego sluzalcze stwierdenie-za ktore kiedys odpowie przed Bogiem
ze:
"POLSKI NAROD MUSI SIE PRZYZWYCZAIC DO MYSLI,ZE BYL ROWNIEZ SPRAWCA II-WOJNY SWIATOWEJ"

Gdybym miala ta przyjemnosc spotkac go kiedys na miescie-
tak zupelnie przypadkowo - to chyba tylko po to,zeby za to slowa: DAC MU W TWARZ ! ! ! WIELE RAZY !
-Za klamstwo,i nieumozliwienie Polakom-sprostowanie tego...pod byle(prymitywnym)pretekstem

-falszowanie Histori,
od samej wojny niemal wszystko jest KLAMSTWEM.

-ROBIENIE Z POLAKOW MORDERCOW,tylko po to,zeby zwrocic uwage swiata-na Polakow-tych,ktorzy NAJWIECEJ UCIERPIRLI I NAJLEPIEJ SIE SPRAWDZILI...
TYLKO PO TO,ZEBY UKRYC WLASNE ZBRODNIE!
Podli ludzie,zeby nadrobic swoj wlasny ubytek wartosci i sie wybielic,niepotrafia inaczej jak tylko ponizaniem innych,zeby sie wywyzszyc...
O ILE GORSZE I PODLE TO JEST GDY CHODZI O ZBRODNIE?

-za ponizanie Polski i Polakow,tylko dlatego,ze "takiemu"ZAUFALI
- ZA TO,ZE ICH ZWYCZAJNIE -OSZUKAL-

Musial by otrzymac wiele takich policzkow-bo lista jest niemilosiernie dluga...
NA KONCU ,
otrzymalby za to,co podczas wojny ZYDZI UCZYNILI
NIE TYLKO POLAKOM,ale SAMYM ZYDOM.

D O S C
T Y C H
K L A M S T W !
NA MILOSC BOSKA !

Zacznijcie wreszcie sami mowic PRAWDE!
Poszukajcie sobie lepsze wzorce do nasladowania.
margreth 2016-05-12 18:37 (8)


Chciaz jestem KATOLIKIEM - wywodzacym sie z protestanskiej rodziny i chociaz KOSCIOL MOJ KATOLICKI ,
- KOCHAM JAK WLASNE ZYCIE ,
bo jest wart tego-
...wszystke inne sa to tylko nieudane zwykle podroby i smieci w najleprzym tego slowa znaczeniu,

jednak przyznac musze,ze
Papiez J.P.II
nie mial prawa przepraszac za sw.inkwizycje!

NAJPIERW TRZEBA SIE POINFORMOWAC -
jak ma sie"takich"a nie innych doradcow...

SKRZYWDZIL TYM NASZ KOSCIOL
I NAS WSZYSTKICH ROWNIEZ-PRZY OKAZJI!

Tak samo nie mial tego PRAWA,
ANI MORALNEGO,ANI PRAWNEGO ANI ZYDNEGO INNEGO
Prezydent Polski Bronislaw Komorowski(prawdziwe nazwisko zydowskie-Rotenschwanz)w jedwabnem,
[co wszystkich prawych ludzi na swiecie nie tylko napawa oburzeniem,ale i WSTRETEM!]
W 10.06.2011r.w Jedwabnem na oczach wszystich Polakow
zlamal przysiege-dana Narodowi Polskiemu-
zupelnie tak,jakby to balo normalne i dozwolone w Polsce...?
Emitowaly to wtedy wszystkie srodki masowego przekazu-na calym swiecie,jego sluzalcze stwierdenie-za ktore kiedys odpowie przed Bogiem
ze:
"POLSKI NAROD MUSI SIE PRZYZWYCZAIC DO MYSLI,ZE BYL ROWNIEZ SPRAWCA II-WOJNY SWIATOWEJ"

Gdybym miala ta przyjemnosc spotkac go kiedys na miescie-
tak zupelnie przypadkowo - to chyba tylko po to,zeby za to slowa: DAC MU W TWARZ ! ! ! WIELE RAZY !
-Za klamstwo,i nieumozliwienie Polakom-sprostowanie tego...pod byle(prymitywnym)pretekstem

-falszowanie Histori,
od samej wojny niemal wszystko jest KLAMSTWEM.

-ROBIENIE Z POLAKOW MORDERCOW,tylko po to,zeby zwrocic uwage swiata-na Polakow-tych,ktorzy NAJWIECEJ UCIERPIRLI I NAJLEPIEJ SIE SPRAWDZILI...
TYLKO PO TO,ZEBY UKRYC WLASNE ZBRODNIE!
Podli ludzie,zeby nadrobic swoj wlasny ubytek wartosci i sie wybielic,niepotrafia inaczej jak tylko ponizaniem innych,zeby sie wywyzszyc...
O ILE GORSZE I PODLE TO JEST GDY CHODZI O ZBRODNIE?

-za ponizanie Polski i Polakow,tylko dlatego,ze "takiemu"ZAUFALI
- ZA TO,ZE ICH ZWYCZAJNIE -OSZUKAL-

Musial by otrzymac wiele takich policzkow-bo lista jest niemilosiernie dluga...
NA KONCU ,
otrzymalby za to,co podczas wojny ZYDZI UCZYNILI
NIE TYLKO POLAKOM,ale SAMYM ZYDOM.

D O S C
T Y C H
K L A M S T W !
NA MILOSC BOSKA !

Zacznijcie wreszcie sami mowic PRAWDE!
Poszukajcie sobie lepsze wzorce do nasladowania.
margreth 2016-05-12 18:37 (7)


Chciaz jestem KATOLIKIEM - wywodzacym sie z protestanskiej rodziny i chociaz KOSCIOL MOJ KATOLICKI ,
- KOCHAM JAK WLASNE ZYCIE ,
bo jest wart tego-
...wszystke inne sa to tylko nieudane zwykle podroby i smieci w najleprzym tego slowa znaczeniu,

jednak przyznac musze,ze
Papiez J.P.II
nie mial prawa przepraszac za sw.inkwizycje!

NAJPIERW TRZEBA SIE POINFORMOWAC -
jak ma sie"takich"a nie innych doradcow...

SKRZYWDZIL TYM NASZ KOSCIOL
I NAS WSZYSTKICH ROWNIEZ-PRZY OKAZJI!

Tak samo nie mial tego PRAWA,
ANI MORALNEGO,ANI PRAWNEGO ANI ZYDNEGO INNEGO
Prezydent Polski Bronislaw Komorowski(prawdziwe nazwisko zydowskie-Rotenschwanz)w jedwabnem,
[co wszystkich prawych ludzi na swiecie nie tylko napawa oburzeniem,ale i WSTRETEM!]
W 10.06.2011r.w Jedwabnem na oczach wszystich Polakow
zlamal przysiege-dana Narodowi Polskiemu-
zupelnie tak,jakby to balo normalne i dozwolone w Polsce...?
Emitowaly to wtedy wszystkie srodki masowego przekazu-na calym swiecie,jego sluzalcze stwierdenie-za ktore kiedys odpowie przed Bogiem
ze:
"POLSKI NAROD MUSI SIE PRZYZWYCZAIC DO MYSLI,ZE BYL ROWNIEZ SPRAWCA II-WOJNY SWIATOWEJ"

Gdybym miala ta przyjemnosc spotkac go kiedys na miescie-
tak zupelnie przypadkowo - to chyba tylko po to,zeby za to slowa: DAC MU W TWARZ ! ! ! WIELE RAZY !
-Za klamstwo,i nieumozliwienie Polakom-sprostowanie tego...pod byle(prymitywnym)pretekstem

-falszowanie Histori,
od samej wojny niemal wszystko jest KLAMSTWEM.

-ROBIENIE Z POLAKOW MORDERCOW,tylko po to,zeby zwrocic uwage swiata-na Polakow-tych,ktorzy NAJWIECEJ UCIERPIRLI I NAJLEPIEJ SIE SPRAWDZILI...
TYLKO PO TO,ZEBY UKRYC WLASNE ZBRODNIE!
Podli ludzie,zeby nadrobic swoj wlasny ubytek wartosci i sie wybielic,niepotrafia inaczej jak tylko ponizaniem innych,zeby sie wywyzszyc...
O ILE GORSZE I PODLE TO JEST GDY CHODZI O ZBRODNIE?

-za ponizanie Polski i Polakow,tylko dlatego,ze "takiemu"ZAUFALI
- ZA TO,ZE ICH ZWYCZAJNIE -OSZUKAL-

Musial by otrzymac wiele takich policzkow-bo lista jest niemilosiernie dluga...
NA KONCU ,
otrzymalby za to,co podczas wojny ZYDZI UCZYNILI
NIE TYLKO POLAKOM,ale SAMYM ZYDOM.

D O S C
T Y C H
K L A M S T W !
NA MILOSC BOSKA !

Zacznijcie wreszcie sami mowic PRAWDE!
Poszukajcie sobie lepsze wzorce do nasladowania.
margreth 2016-05-12 18:37 (6)


Chciaz jestem KATOLIKIEM - wywodzacym sie z protestanskiej rodziny i chociaz KOSCIOL MOJ KATOLICKI ,
- KOCHAM JAK WLASNE ZYCIE ,
bo jest wart tego-
...wszystke inne sa to tylko nieudane zwykle podroby i smieci w najleprzym tego slowa znaczeniu,

jednak przyznac musze,ze
Papiez J.P.II
nie mial prawa przepraszac za sw.inkwizycje!

NAJPIERW TRZEBA SIE POINFORMOWAC -
jak ma sie"takich"a nie innych doradcow...

SKRZYWDZIL TYM NASZ KOSCIOL
I NAS WSZYSTKICH ROWNIEZ-PRZY OKAZJI!

Tak samo nie mial tego PRAWA,
ANI MORALNEGO,ANI PRAWNEGO ANI ZYDNEGO INNEGO
Prezydent Polski Bronislaw Komorowski(prawdziwe nazwisko zydowskie-Rotenschwanz)w jedwabnem,
[co wszystkich prawych ludzi na swiecie nie tylko napawa oburzeniem,ale i WSTRETEM!]
W 10.06.2011r.w Jedwabnem na oczach wszystich Polakow
zlamal przysiege-dana Narodowi Polskiemu-
zupelnie tak,jakby to balo normalne i dozwolone w Polsce...?
Emitowaly to wtedy wszystkie srodki masowego przekazu-na calym swiecie,jego sluzalcze stwierdenie-za ktore kiedys odpowie przed Bogiem
ze:
"POLSKI NAROD MUSI SIE PRZYZWYCZAIC DO MYSLI,ZE BYL ROWNIEZ SPRAWCA II-WOJNY SWIATOWEJ"

Gdybym miala ta przyjemnosc spotkac go kiedys na miescie-
tak zupelnie przypadkowo - to chyba tylko po to,zeby za to slowa: DAC MU W TWARZ ! ! ! WIELE RAZY !
-Za klamstwo,i nieumozliwienie Polakom-sprostowanie tego...pod byle(prymitywnym)pretekstem

-falszowanie Histori,
od samej wojny niemal wszystko jest KLAMSTWEM.

-ROBIENIE Z POLAKOW MORDERCOW,tylko po to,zeby zwrocic uwage swiata-na Polakow-tych,ktorzy NAJWIECEJ UCIERPIRLI I NAJLEPIEJ SIE SPRAWDZILI...
TYLKO PO TO,ZEBY UKRYC WLASNE ZBRODNIE!
Podli ludzie,zeby nadrobic swoj wlasny ubytek wartosci i sie wybielic,niepotrafia inaczej jak tylko ponizaniem innych,zeby sie wywyzszyc...
O ILE GORSZE I PODLE TO JEST GDY CHODZI O ZBRODNIE?

-za ponizanie Polski i Polakow,tylko dlatego,ze "takiemu"ZAUFALI
- ZA TO,ZE ICH ZWYCZAJNIE -OSZUKAL-

Musial by otrzymac wiele takich policzkow-bo lista jest niemilosiernie dluga...
NA KONCU ,
otrzymalby za to,co podczas wojny ZYDZI UCZYNILI
NIE TYLKO POLAKOM,ale SAMYM ZYDOM.

D O S C
T Y C H
K L A M S T W !
NA MILOSC BOSKA !

Zacznijcie wreszcie sami mowic PRAWDE!
Poszukajcie sobie lepsze wzorce do nasladowania.
margreth 2016-05-12 18:37 (5)


Chciaz jestem KATOLIKIEM - wywodzacym sie z protestanskiej rodziny i chociaz KOSCIOL MOJ KATOLICKI ,
- KOCHAM JAK WLASNE ZYCIE ,
bo jest wart tego-
...wszystke inne sa to tylko nieudane zwykle podroby i smieci w najleprzym tego slowa znaczeniu,

jednak przyznac musze,ze
Papiez J.P.II
nie mial prawa przepraszac za sw.inkwizycje!

NAJPIERW TRZEBA SIE POINFORMOWAC -
jak ma sie"takich"a nie innych doradcow...

SKRZYWDZIL TYM NASZ KOSCIOL
I NAS WSZYSTKICH ROWNIEZ-PRZY OKAZJI!

Tak samo nie mial tego PRAWA,
ANI MORALNEGO,ANI PRAWNEGO ANI ZYDNEGO INNEGO
Prezydent Polski Bronislaw Komorowski(prawdziwe nazwisko zydowskie-Rotenschwanz)w jedwabnem,
[co wszystkich prawych ludzi na swiecie nie tylko napawa oburzeniem,ale i WSTRETEM!]
W 10.06.2011r.w Jedwabnem na oczach wszystich Polakow
zlamal przysiege-dana Narodowi Polskiemu-
zupelnie tak,jakby to balo normalne i dozwolone w Polsce...?
Emitowaly to wtedy wszystkie srodki masowego przekazu-na calym swiecie,jego sluzalcze stwierdenie-za ktore kiedys odpowie przed Bogiem
ze:
"POLSKI NAROD MUSI SIE PRZYZWYCZAIC DO MYSLI,ZE BYL ROWNIEZ SPRAWCA II-WOJNY SWIATOWEJ"

Gdybym miala ta przyjemnosc spotkac go kiedys na miescie-
tak zupelnie przypadkowo - to chyba tylko po to,zeby za to slowa: DAC MU W TWARZ ! ! ! WIELE RAZY !
-Za klamstwo,i nieumozliwienie Polakom-sprostowanie tego...pod byle(prymitywnym)pretekstem

-falszowanie Histori,
od samej wojny niemal wszystko jest KLAMSTWEM.

-ROBIENIE Z POLAKOW MORDERCOW,tylko po to,zeby zwrocic uwage swiata-na Polakow-tych,ktorzy NAJWIECEJ UCIERPIRLI I NAJLEPIEJ SIE SPRAWDZILI...
TYLKO PO TO,ZEBY UKRYC WLASNE ZBRODNIE!
Podli ludzie,zeby nadrobic swoj wlasny ubytek wartosci i sie wybielic,niepotrafia inaczej jak tylko ponizaniem innych,zeby sie wywyzszyc...
O ILE GORSZE I PODLE TO JEST GDY CHODZI O ZBRODNIE?

-za ponizanie Polski i Polakow,tylko dlatego,ze "takiemu"ZAUFALI
- ZA TO,ZE ICH ZWYCZAJNIE -OSZUKAL-

Musial by otrzymac wiele takich policzkow-bo lista jest niemilosiernie dluga...
NA KONCU ,
otrzymalby za to,co podczas wojny ZYDZI UCZYNILI
NIE TYLKO POLAKOM,ale SAMYM ZYDOM.

D O S C
T Y C H
K L A M S T W !
NA MILOSC BOSKA !

Zacznijcie wreszcie sami mowic PRAWDE!
Poszukajcie sobie lepsze wzorce do nasladowania.
margreth 2016-05-12 18:37 (4)


Chciaz jestem KATOLIKIEM - wywodzacym sie z protestanskiej rodziny i chociaz KOSCIOL MOJ KATOLICKI ,
- KOCHAM JAK WLASNE ZYCIE ,
bo jest wart tego-
...wszystke inne sa to tylko nieudane zwykle podroby i smieci w najleprzym tego slowa znaczeniu,

jednak przyznac musze,ze
Papiez J.P.II
nie mial prawa przepraszac za sw.inkwizycje!

NAJPIERW TRZEBA SIE POINFORMOWAC -
jak ma sie"takich"a nie innych doradcow...

SKRZYWDZIL TYM NASZ KOSCIOL
I NAS WSZYSTKICH ROWNIEZ-PRZY OKAZJI!

Tak samo nie mial tego PRAWA,
ANI MORALNEGO,ANI PRAWNEGO ANI ZYDNEGO INNEGO
Prezydent Polski Bronislaw Komorowski(prawdziwe nazwisko zydowskie-Rotenschwanz)w jedwabnem,
[co wszystkich prawych ludzi na swiecie nie tylko napawa oburzeniem,ale i WSTRETEM!]
W 10.06.2011r.w Jedwabnem na oczach wszystich Polakow
zlamal przysiege-dana Narodowi Polskiemu-
zupelnie tak,jakby to balo normalne i dozwolone w Polsce...?
Emitowaly to wtedy wszystkie srodki masowego przekazu-na calym swiecie,jego sluzalcze stwierdenie-za ktore kiedys odpowie przed Bogiem
ze:
"POLSKI NAROD MUSI SIE PRZYZWYCZAIC DO MYSLI,ZE BYL ROWNIEZ SPRAWCA II-WOJNY SWIATOWEJ"

Gdybym miala ta przyjemnosc spotkac go kiedys na miescie-
tak zupelnie przypadkowo - to chyba tylko po to,zeby za to slowa: DAC MU W TWARZ ! ! ! WIELE RAZY !
-Za klamstwo,i nieumozliwienie Polakom-sprostowanie tego...pod byle(prymitywnym)pretekstem

-falszowanie Histori,
od samej wojny niemal wszystko jest KLAMSTWEM.

-ROBIENIE Z POLAKOW MORDERCOW,tylko po to,zeby zwrocic uwage swiata-na Polakow-tych,ktorzy NAJWIECEJ UCIERPIRLI I NAJLEPIEJ SIE SPRAWDZILI...
TYLKO PO TO,ZEBY UKRYC WLASNE ZBRODNIE!
Podli ludzie,zeby nadrobic swoj wlasny ubytek wartosci i sie wybielic,niepotrafia inaczej jak tylko ponizaniem innych,zeby sie wywyzszyc...
O ILE GORSZE I PODLE TO JEST GDY CHODZI O ZBRODNIE?

-za ponizanie Polski i Polakow,tylko dlatego,ze "takiemu"ZAUFALI
- ZA TO,ZE ICH ZWYCZAJNIE -OSZUKAL-

Musial by otrzymac wiele takich policzkow-bo lista jest niemilosiernie dluga...
NA KONCU ,
otrzymalby za to,co podczas wojny ZYDZI UCZYNILI
NIE TYLKO POLAKOM,ale SAMYM ZYDOM.

D O S C
T Y C H
K L A M S T W !
NA MILOSC BOSKA !

Zacznijcie wreszcie sami mowic PRAWDE!
Poszukajcie sobie lepsze wzorce do nasladowania.
margreth 2016-05-12 18:37 (3)


Chciaz jestem KATOLIKIEM - wywodzacym sie z protestanskiej rodziny i chociaz KOSCIOL MOJ KATOLICKI ,
- KOCHAM JAK WLASNE ZYCIE ,
bo jest wart tego-
...wszystke inne sa to tylko nieudane zwykle podroby i smieci w najleprzym tego slowa znaczeniu,

jednak przyznac musze,ze
Papiez J.P.II
nie mial prawa przepraszac za sw.inkwizycje!

NAJPIERW TRZEBA SIE POINFORMOWAC -
jak ma sie"takich"a nie innych doradcow...

SKRZYWDZIL TYM NASZ KOSCIOL
I NAS WSZYSTKICH ROWNIEZ-PRZY OKAZJI!

Tak samo nie mial tego PRAWA,
ANI MORALNEGO,ANI PRAWNEGO ANI ZYDNEGO INNEGO
Prezydent Polski Bronislaw Komorowski(prawdziwe nazwisko zydowskie-Rotenschwanz)w jedwabnem,
[co wszystkich prawych ludzi na swiecie nie tylko napawa oburzeniem,ale i WSTRETEM!]
W 10.06.2011r.w Jedwabnem na oczach wszystich Polakow
zlamal przysiege-dana Narodowi Polskiemu-
zupelnie tak,jakby to balo normalne i dozwolone w Polsce...?
Emitowaly to wtedy wszystkie srodki masowego przekazu-na calym swiecie,jego sluzalcze stwierdenie-za ktore kiedys odpowie przed Bogiem
ze:
"POLSKI NAROD MUSI SIE PRZYZWYCZAIC DO MYSLI,ZE BYL ROWNIEZ SPRAWCA II-WOJNY SWIATOWEJ"

Gdybym miala ta przyjemnosc spotkac go kiedys na miescie-
tak zupelnie przypadkowo - to chyba tylko po to,zeby za to slowa: DAC MU W TWARZ ! ! ! WIELE RAZY !
-Za klamstwo,i nieumozliwienie Polakom-sprostowanie tego...pod byle(prymitywnym)pretekstem

-falszowanie Histori,
od samej wojny niemal wszystko jest KLAMSTWEM.

-ROBIENIE Z POLAKOW MORDERCOW,tylko po to,zeby zwrocic uwage swiata-na Polakow-tych,ktorzy NAJWIECEJ UCIERPIRLI I NAJLEPIEJ SIE SPRAWDZILI...
TYLKO PO TO,ZEBY UKRYC WLASNE ZBRODNIE!
Podli ludzie,zeby nadrobic swoj wlasny ubytek wartosci i sie wybielic,niepotrafia inaczej jak tylko ponizaniem innych,zeby sie wywyzszyc...
O ILE GORSZE I PODLE TO JEST GDY CHODZI O ZBRODNIE?

-za ponizanie Polski i Polakow,tylko dlatego,ze "takiemu"ZAUFALI
- ZA TO,ZE ICH ZWYCZAJNIE -OSZUKAL-

Musial by otrzymac wiele takich policzkow-bo lista jest niemilosiernie dluga...
NA KONCU ,
otrzymalby za to,co podczas wojny ZYDZI UCZYNILI
NIE TYLKO POLAKOM,ale SAMYM ZYDOM.

D O S C
T Y C H
K L A M S T W !
NA MILOSC BOSKA !

Zacznijcie wreszcie sami mowic PRAWDE!
Poszukajcie sobie lepsze wzorce do nasladowania.
margreth 2016-05-12 18:37 (2)


PANIE KOCHANY -
Za Pana pisanina - z calym szacuniem ,
jest rozruedzanie zupy,ktora jest juz wystarczajaco rzydka.

To co pan piszesz , to nie sa rzadne KONKRETY -
tylko jakies sprzeczki
....zwasnionych kochankow.

Na czam ma polegac ta PANA PRAWDA,
ZE BYLO WLASNIE TAK - A NIE INACZEJ?

Nie na tym to polega:
zastanow sie Pan,gdybys pan zastal w swoim malzenskim lozu np.pana Pawla Chojeckiego-wraz z pana zona ?
To jakbys pan od tego czasu myslal i pisal o nim?

Dlatego PRAWDA JEST WAZNIEJSZA,od wlasnych nastawien na nia. Tymczasem wszystkich heretykow laczy jedna rzech-oprocz oczywiscie-tej,o ktorej nie chce nawet pisac...

ze mozna wam nawet udowodnic CZARNO NA BIALYM,ze bylo zupelnie inaczej,a wy i tak tego nie przyjmujecie , bo o wiele bardziej
I ZA WSZELKA CENE CHCE MIEC RACJE ! !
Rozmowa z wami czesto jest zwykla srtata czasu.

Grybys sie okazal tym "rozynkiem w Polskim ciescie"
to powiem ci na stronie,ze to wszystko - to propaganda
jeszcze z tamtych czysow.
Bowiem tymy prawdziwymi mordercami,co palili na stosach,to byli ANGLOSASI.
Chodzilo wtedy o to,zeby udowodnic,ze
KATOLICY SA GORSI OD NICH !
Dlatego zawsze gdy palili te stosy , to robili tak,zeby kazdy wiezyl,ze to byli nie oni.
To zaklamanie zdementowal juz dawno i udowodnil,ze bylo zupelnie inaczej- Wloski Autor i publicysta :
VITTORIO MESSORI
w ksiazce pt."Czarne karty Kosciola!"
(co czatalam osobiscie,chociaz gruba jast jak byk!
-sa dwa tomy)

SPROSTOWALO JUZ TA PRZEZ STULECIS - NAGONKE
wiele prawych zrodel jak np.
Ks.Kneblewski w swojej telewizyjce,
czy chociazby:
Polska - WIKIPEDIA-wojna encyklopedia pod haslem:
"inkwizycja bronila czarownice przed linczem"

"JAK SIE TAK CHCE KOGOS UDERZYC,TO KIJ SAM SIE ZNAJDZIE "
Takich nie obchodzi,
ZE LEPIEJ JEST MIEC CZYSTE SUMIENIE !
margreth 2016-05-12 17:35 (1)


  Jak się nazywasz:
  Twój mail:
  Twój komentarz:
Przepisz kod z obrazka:


Góra strony     Strona poprzednia

Wydawca: Kościół Nowego Przymierza w Lublinie